HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Posted in: Văn bản, Văn bản nhà trường Ngày:05 / 02 / 2020

HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

HƯỚNG DẪN QUI TRÌNH CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH.docx

Tin tức liên quan
20 / 12 / 2019

Được sự quan tâm của Đảng uỷ-Ban Giám Hiệu  Trường THPT Đống Đa.
Công Đoàn nhà trường đã tổ chức...

08 / 09 / 2019

Được sự chỉ đạo và quan tâm của BGH nhà trường , Công đoàn trường THPT Đống Đa đã tổ chức buổi liên ...