THÔNG BÁO VỀ VIỆC PHÚC KHẢO BÀI THI TỐT NGHIỆP THPT 2023 VÀ TRẢ HỌC BẠ, GIẤY CNTN VÀ KQ THI
HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH, THỦ TỤC NHẬP HỌC VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2023 - 2024
DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO TRƯỜNG THPT ĐỐNG ĐA
Hướng dẫn nhập học vào lớp 10 năm học 2023-2024