THÔNG BÁO CHỈ TIÊU TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2023-2024
THI THĂNG HẠNG GIÁO VIÊN NĂM 2022
Hoạt động trải nghiệm của học sinh NH 2022 - 2023
NGÀY HỘI GIAO LƯU VH - VN - TDTT CÁC TRƯỜNG THPT CỤM ĐỐNG ĐA
Giải bóng rổ THPT 3x3 quận Đống Đa mở rộng năm 2022.