THÔNG BÁO ( Về việc cho học sinh đi học trở lại từ ngày 4/5/2020)
Posted in: Hoạt động, Thông báo, Tin nhà trường, Tin tức Ngày:02 / 05 / 2020
TRƯỜNG THPT ĐỐNG ĐA
Tin tức liên quan
18 / 05 / 2020
LỄ TRAO GIẤY CHỨNG NHẬN HỌC SINH GIỎI THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2019 - 2020
15 / 05 / 2020
Chúng tớ - một CLB vì môi trường - luôn hướng đến những giải pháp tốt nhất đ
20 / 04 / 2020
ĐỐNG ĐA THAY ĐỔI ĐỂ KHẲNG ĐỊNH!