Thông báo về việc tiếp tục cho học sinh nghỉ học đến hết ngày 15/3 để phòng chống dịch bệnh Covid-19:
Posted in: Thông báo, Tin nhà trường, Tin tức Ngày:07 / 03 / 2020

Thông báo về việc tiếp tục cho học sinh nghỉ học đến hết ngày 15/3 để phòng chống dịch bệnh Covid-19:
Sở GDĐT Hà Nội ban hành công văn 689/SGDĐT-VP ngày 07/3/2020 v/v tiếp tục cho học sinh, hoc viên nghỉ học đến hết ngày 15/3/2020 nhằm bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh CoVid-19.Trân trọng !

Tin tức liên quan
21 / 10 / 2020
Giờ dạy Đổi mới phương pháp
18 / 05 / 2020
LỄ TRAO GIẤY CHỨNG NHẬN HỌC SINH GIỎI THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2019 - 2020
15 / 05 / 2020
Chúng tớ - một CLB vì môi trường - luôn hướng đến những giải pháp tốt nhất đ