THÔNG BÁO LỊCH KHẢO SÁT NĂNG LỰC TIẾNG ANH LỚP LKQT
Posted in: Thông báo, Tin nhà trường, Tin tức Ngày:11 / 08 / 2022

THÔNG BÁO

 LỊCH KHẢO SÁT NĂNG LỰC TIẾNG ANH LỚP LKQT (10A8 và 10A9) ĐỂ XẾP LỚP IELTS THEO TRÌNH ĐỘ.
Tài liệu đính kèm
Tin tức liên quan
02 / 02 / 2024

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 HỌC KÌ II NĂM HỌC 2023 - 2024

Lịch tuần 4 - HK2.pdf

28 / 12 / 2023

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 1 NĂM HỌC 2023 - 2024

KE HOACH CONG TAC THANG 1 NAM 2024.pdf