THÔNG BÁO ( Về việc cho học sinh đi học trở lại từ ngày 4/5/2020)
Posted in: Hoạt động, Thông báo, Tin nhà trường, Tin tức Ngày:02 / 05 / 2020
TRƯỜNG THPT ĐỐNG ĐA
Tin tức liên quan
28 / 07 / 2022
ĐỐNG ĐA MÙA QUẢ NGỌT🌹🌹🌹
14 / 08 / 2022
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ NGUYỆN VỌNG XÉT TUYỂN VÀ PHÚC KHẢO BÀI THI TỐT NGHIỆP THPT 2022
31 / 03 / 2022
Thông báo cấp độ dịch ngày 31/12/2021