Lịch phát sóng trên TH HN từ ngày 13/ 4 đến 18/4/2020
Posted in: Thông báo, Tin tức Ngày:12 / 04 / 2020

Lịch phát sóng trên TH HN từ ngày 13/ 4 đến 18/4/2020

LỊCH PHÁT SÓNG TRÊN TH_Tuần từ 13-4-2020 đến 18_4_2020.docx

 

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

LỊCH PHÁT SÓNG

CHƯƠNG TRÌNH “HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH”

PHÁT TRÊN KÊNH 1 – ĐÀI TRUYỀN HÌNH HÀ NỘI

(Tuần từ 13/4/2020 đến 18/4/2020)


LỚP

GIỜ PHÁT SÓNG

THỨ/MÔN HỌC

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

THỨ BẢY

Lớp 9

9h15

TIẾNGANH

TOÁN

NGỮVĂN

TIẾNGANH

TOÁN

NGỮVĂN

Lớp 12

14h30

NGỮ VĂN

HÓA HỌC

TIẾNGANH

TOÁN

VẬTLÝ

SINH HỌC

15h15

NGỮVĂN

HÓA HỌC

TIẾNGANH

TOÁN

VẬTLÝ

ĐỊA LÝ

16h00

ĐỊA LÝ

GDCD

NGỮVĂN

LỊCHSỬ

TIẾNGANH

TOÁN

 

 

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

LỊCH PHÁT SÓNG

CHƯƠNG TRÌNH “HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH”

PHÁT TRÊN KÊNH 2 – ĐÀI TRUYỀN HÌNH HÀ NỘI

(Tuần từ 13/4/2020 đến 18/4/2020)


                           

LỚP

GIỜ PHÁT SÓNG

THỨ/MÔN HỌCTHỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

THỨ BẢY


Lớp 6

8h30

TIẾNG ANH

TOÁN

NGỮ VĂN

TIẾNG ANH

TOÁN

NGỮ VĂN


Lớp 7

9h15

TIẾNG ANH

TOÁN

NGỮ VĂN

TIẾNG ANH

TOÁN

NGỮ VĂN


Lớp 8

10h00

TIẾNG ANH

TOÁN

NGỮ VĂN

TIẾNG ANH

TOÁN

NGỮ VĂN


Lớp 10

13h30

NGỮ VĂN

HÓA HỌC

TIẾNG ANH

TOÁN

VẬT LÝ

SINH HỌC


14h15

NGỮ VĂN

HÓA HỌC

TIẾNG ANH

TOÁN

VẬT LÝ

LỊCH SỬ


15h00

TOÁN

LỊCH SỬ

NGỮ VĂN

ĐỊA LÝ

TIẾNG ANHLớp 11

15h45

NGỮ VĂN

HÓA HỌC

TIẾNG ANH

TOÁN

VẬT LÝ

SINH HỌC


16h30

NGỮ VĂN

HÓA HỌC

TIẾNG ANH

TOÁN

VẬT LÝ

SINH HỌC


17h10

TOÁN

LỊCH SỬ

NGỮ VĂN

ĐỊA LÝ

TIẾNG ANHLớp 4

19h45

TIẾNG ANH

TOÁN

TIẾNG VIỆT

TIẾNG ANH

TOÁN

TIẾNG VIỆT


Lớp 5

20h30

TIẾNG ANH

TOÁN

TIẾNG VIỆT

TIẾNG ANH

TOÁN

TIẾNG VIỆT


  •  
Tin tức liên quan
20 / 02 / 2024

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 3 NĂM HỌC 2023 - 2024

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 3-2024.pdf

17 / 02 / 2024

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 6 HKII NĂM HỌC 2023 - 2024

Lịch tuần 6 - HK2.pdf

02 / 02 / 2024

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 HỌC KÌ II NĂM HỌC 2023 - 2024

Lịch tuần 4 - HK2.pdf