THƯ MỜI
Posted in: Thông báo, Tin nhà trường, Tin tức Ngày:01 / 04 / 2021

THƯ MỜI

Tham gia liên kết đào tạo 

Chương trình bổ trợ Tiếng Nhật cho học sinh trường THPT Đống Đa

26042021180346.pdf

Tài liệu đính kèm
Tin tức liên quan
02 / 08 / 2022

CHÚC MỪNG THÀNH TÍCH XUẤT SẮC CỦA K60 - THPT ĐỐNG ĐA

Bài viết FaceBook - Tiếp nối

01 / 08 / 2022

CHÚC MỪNG THÀNH TÍCH XUẤT SẮC CỦA K60 - THPT ĐỐNG ĐA

Bài viết FaceBook

28 / 07 / 2022
ĐỐNG ĐA MÙA QUẢ NGỌT🌹🌹🌹