Ban chấp hành công đoàn
Posted in: Công đoàn, Tổ chức Ngày:14 / 08 / 2019

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG THPT ĐỐNG ĐA


1. Cô giáo: Nguyễn Minh Thư - Chủ tịch Công đoàn
2. Thầy giáo: Trương Văn Lự - Phó chủ tịch Công đoàn
3. Cô giáo: Trịnh Thị Thu Huyền - Ủy viên
4. Cô giáo: Nguyễn Thị Tuyết Lan - Ủy viên
5. Cô giáo: Đỗ Thị Phương Bắc - Ủy viên

Tin tức liên quan
14 / 08 / 2019
THÔNG TIN BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG THPT ĐỐNG ĐA
14 / 08 / 2019
Thông tin BCH Đảng bộ trường THPT Đống Đa