BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ
Posted in: Đảng bộ, Tổ chức Ngày:14 / 08 / 2019

THÔNG TIN BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TRƯỜNG THPT ĐỐNG ĐA

1. Bí thư Đảng uỷ: Cô giáo Trần Thị Bích Hợp - Hiệu trưởng

2. Phó Bí thư Đảng uỷ: Cô giáo Hà Thanh Thủy - Phó hiệu trưởng 

3. Đảng uỷ viên: Thầy giáo Nguyễn Văn Tường - Tổ trưởng chuyên môn

4. Đảng ủy viên: Cô giáo Nguyễn Minh Thư - Chủ tịch Công Đoàn

5. Đảng ủy viên: Cô giáo Nguyễn Thị Lệ Hà - Tổ trưởng tổ Tự nhiên

Tin tức liên quan
14 / 08 / 2019
THÔNG TIN BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG THPT ĐỐNG ĐA
21 / 02 / 2023
Ban chấp hành công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028