Hướng dẫn thực hiện kiểm tra, khảo sát đối với lớp 12

Hướng dẫn thực hiện kiểm tra, khảo sát đối với lớp 12

Năm học 2022- 2023

673-SGD-GDTrH (new).pdf


Tài liệu đính kèm
Tin tức liên quan
17 / 08 / 2023
HƯỚNG DẪN CỦA SGDĐT VỀ CÔNG TÁC CHUYỂN TRƯỜNG VÀ TIẾP NHẬN HỌC SINH NĂM HỌC 2023 - 2024
17 / 04 / 2023
HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023
01 / 04 / 2023
Hướng dẫn đánh giá giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông theo chuẩn nghề nghiệ