THÔNG BÁO Về việc lựa chọn đơn vị thực hiện đề án giảng dạy Tiếng Anh với người bản ngữ tại trường THPT Đống Đa
Posted in: Thông báo, Văn bản, Văn bản nhà trường Ngày:22 / 03 / 2019

THÔNG BÁO

Về việc lựa chọn đơn vị thực hiện đề án giảng dạy Tiếng Anh với

  người bản ngữ tại trường THPT Đống Đa

Tài liệu đính kèm
Tin tức liên quan
18 / 08 / 2023

HƯỚNG DẪN PHHS CHI TIẾT VỀ QUY TRÌNH CHUYỂN TRƯỜNG NĂM HỌC 2023 - 2024

Hướng dẫn chi tiết về quy trì

17 / 08 / 2023
THÔNG BÁO QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT CÔNG TÁC CHUYỂN TRƯỜNG VÀ TIẾP NHẬN HỌC SINH NĂM HỌC 2023 - 2024
20 / 03 / 2023

Công văn số: 32/THPTĐĐ-VP ngày 20/03/2023 về việc Cảnh giác với các thủ đoạn sử dụng mạng viễn thông...