Tổ chuyên môn
Posted in: Tổ chuyên môn Ngày:01 / 08 / 2019

                          THÔNG TIN VỀ CÁC TỔ TRƯỞNG - TỔ PHÓ CHUYÊN MÔN

STT

TỔ CHUYÊN MÔN

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

Toán - Tin - CN

Vũ Thị Thu Hiền

Tổ trưởng

2

Toán - Tin - CN

Nguyễn Minh Thư

Tổ phó

3

Văn

Lương Thị Kim Thanh

Tổ trưởng

4

Ngoại ngữ

Nguyễn Thu Thủy

Tổ trưởng

5

Tự nhiên

Nguyễn Thị Lệ Hà

Tổ trưởng

6

Tự nhiên

Nguyễn Thị Phương Thảo

Tổ phó

7

Tự nhiên

Vương Thị Thúy

Tổ phó

8

Xã hội

Phạm Văn Hồng

Tổ trưởng

9

Thể dục - Quốc Phòng

Nguyễn Văn Tường

Tổ trưởng

10

Văn phòng

Phạm Thị Minh Nguyệt

Tổ trưởng

Tin tức liên quan
14 / 08 / 2019
THÔNG TIN BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG THPT ĐỐNG ĐA
14 / 08 / 2019
Thông tin BCH Đảng bộ trường THPT Đống Đa
21 / 02 / 2023
Ban chấp hành công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028