DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO TRƯỜNG THPT ĐỐNG ĐA
ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG NK 2023-2028
NGÀY HỘI GIAO LƯU VH - VN - TDTT CÁC TRƯỜNG THPT CỤM ĐỐNG ĐA
Giải bóng rổ THPT 3x3 quận Đống Đa mở rộng năm 2022.