Chương trình trực tuần biểu diễn văn nghệ chào mừng ngày Giải phóng Thủ đô 10/10 - Khúc tráng ca giữa mùa thu lịch sử! Hôm nay, ngày 7/10 trường THPT Đống Đa tổ chức buổi sinh hoạt dưới cờ kỉ niệm ngày Giải phóng Thủ đô 10/10.
LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2019-2020 TRƯỜNG THPT ĐỐNG ĐA
HỘI NGHỊ BAN ĐẠI DIỆN CMHS CÁC LỚP NĂM HỌC 2019 - 2020