📣📣📣 Trường THPT Đống Đa trân trọng thông báo lịch kiểm tra khảo sát chất lượng tiếng Anh và lịch họp CMHS khối Liên kết Quốc tế năm học 2023-2024🌹🌹🌹DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO TRƯỜNG THPT ĐỐNG ĐA
Hướng dẫn nhập học vào lớp 10 năm học 2023-2024
ÂM THƯ CỦA CÔ HIỆU TRƯỞNG GỬI ĐẾN HỌC SINH TRƯỚC KÌ THI