https://giaoducthoidai.vn/thu-truong-bo-gddt-thong-tin-ve-du-kien-phuong-an-to-chuc-ky-thi-tot-nghiep-thpt-2020-20200422100630550.html
Thi tốt nghiệp THPT năm 2020 diễn ra trong 1,5 ngày

Quyết định của UBND HN

qdub-1520-2020-01_signed.pdf

Công thư của Sở Giáo dục Hà Nội về dạy học trên truyền hình (03/4/2020)