THÔNG BÁO SỐ 2 VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ DỰ THI TỐT NGHIỆP THPT VÀ XÉT TUYỂN ĐH, CĐSP NĂM 2022
Một số hình ảnh về trường THPT Đống Đa
Công văn 227 của Sở GD về việc tổ chức dạy học cho học sinh
Đánh giá cấp độ dịch ngày 14/01/2022
Đánh giá cấp độ dịch ngày 07/01/2022