Thi tốt nghiệp THPT năm 2020 diễn ra trong 1,5 ngày

Quyết định của UBND HN

qdub-1520-2020-01_signed.pdf

Công thư của Sở Giáo dục Hà Nội về dạy học trên truyền hình (03/4/2020)
QUY CHẾ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2020