Đánh giá cấp độ dịch ngày 07/01/2022
Cuộc thi "An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai"
Học sinh nhận thiết bị từ chương trình "Sóng Và máy tính cho em"
Học trực tiếp kết hợp trực tuyến
Trường THPT Đống Đa đón nhận Huân chương lao động Hạng Nhì