Quyết định của UBND HN

qdub-1520-2020-01_signed.pdf

Thông báo về việc tiếp tục cho Học sinh nghỉ học đến hết ngày 22/4/2020
Lịch phát sóng trên TH HN từ ngày 13/ 4 đến 18/4/2020
Công thư của Sở Giáo dục Hà Nội về dạy học trên truyền hình (03/4/2020)