Công khai dự toán NSNN năm 2020

XD DỰ TOÁN 2020.pdf

Quyết định công khai dự toán năm 2020

QĐ Công khai dự toán 2020.pdf

Công khai quy chế quản lý, sử dụng tài sản năm 2020
THÔNG BÁO: Bổ sung quy định việc đăng ký dự tuyển và tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội năm 2019