Quyết định miễn giảm học phí HKI NH 19-20
Quyết định tăng lương tháng 11/2019
Công khai quản lý và sử dụng tài sản năm 2019
Quyết định công khai quản lý sử dụng tài sản NN năm 2019
Công khai tình hình thực hiện NSNN quý 3-2019