Hướng dẫn dạy học qua Internet, trên truyền hình các trường phổ thông
Triển khai đại trà hệ thống ôn tập trực tuyến các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa, GDCD,Tiếng Anh khối 11,12
QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP BAN PHỔ BIẾN GDPL NĂM 2020
KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM HỌC 2020-2021