Quyết định công khai quản lý SD tài sản

QĐ Công khai TT89 -2020.pdf

Công khai dự toán NSNN năm 2020

XD DỰ TOÁN 2020.pdf

Quyết định công khai dự toán năm 2020

QĐ Công khai dự toán 2020.pdf

Thông báo: Tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2019 đối với một số chuyên ngành đào tạo