Báo cáo định kỳ tháng 4/2019

Công khai tình hình thực hiện NSNN quý 1-2019
Quyết định công khai tình hình thực hiện NSNN quý 1 -2019
THÔNG BÁO Về việc lựa chọn đơn vị thực hiện đề án giảng dạy Tiếng Anh với người bản ngữ tại trường THPT Đống Đa
Báo cáo định kỳ tháng 3/2019