THÔNG BÁO Tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội năm 2019
Quyết định tăng lương tháng 12/2019

Hướng dẫn đăng ký giải quyết thủ tục chuyển trường ngoại tỉnh qua Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4

QĐ miễn giảm học phí HK I NH 19-20
Quyết định miễn giảm học phí HKI NH 19-20