Hè 2019 : Đội Thanh Niên Xung Kích và các thành viên của BCH Đoàn Thanh Niên nhà trường với những hoạt động ý nghĩa : Tiếp sức mùa thi (ts10.tốt nghiệp thpt quốc gia) và hoạt động clb

Cuộc thi tìm hiểu kiến thức pháp luật cụm trường THPT Đống Đa 


Giải thưởng Bác Hồ