Thư gửi các Thầy Cô cựu giáo chức trường THPT Đống Đa!
Trường THPT Đống Đa đón nhận Huân chương lao động Hạng Nhì

TIN HỘI NGHỊ CÁN BỘ - VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2021 – 2022

Năm vừa qua là một năm học đặc biệt, tình hình dịch bệnh rất phức tạp, tất cả các hoạt động dạy và học có nhiều biến động nhưng bằng sự đồng tâm nhất trí vượt qua khó khăn của toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên, trường THPT Đống Đa đã thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học. Nhằm đánh giá và tổng kết những kết quả đã đạt được trong năm học 2020 - 2021 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2021 - 2022, sáng ngày 05/10/2021 trường THPT Đống Đa đã tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức năm học 2021 - 2022 bằng hình thức trực tuyến.

Đ/c Trần Thị Bích Hợp...

CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI!
CLB ĐỐNG ĐA : CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI 2021-2022