THÔNG BÁO TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2022 – 2023
THÔNG BÁO SỐ 2 VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ DỰ THI TỐT NGHIỆP THPT VÀ XÉT TUYỂN ĐH, CĐSP NĂM 2022
Một số hình ảnh về trường THPT Đống Đa
Thông báo cấp độ dịch ngày 31/12/2021
Thư chúc Tết của Hiệu trưởng năm 2022