Lịch phát sóng trên TH HN từ ngày 13/ 4 đến 18/4/2020
Công thư của Sở Giáo dục Hà Nội về dạy học trên truyền hình (03/4/2020)
Bộ Giáo dục Công bố đề thi minh họa THPT quốc gia năm 2020
QUY CHẾ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2020
Chỉ thị về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID - 19