VIẾT CHO NHỮNG NGÀY KHÔNG THỂ NÀO QUÊN!
Hướng dẫn dạy học qua Internet, trên truyền hình các trường phổ thông
Thông báo về việc tiếp tục cho học sinh nghỉ học đến hết 05/4/2020
Kế hoạch về việc tăng cường dạy học trên Internet, truyền hình trong thời gian nghỉ phòng, chống dịch Covid - 19
Hướng dẫn theo dõi bài dạy trên Truyền hình Hà Nội